UMF IASI - THE BEST WAY TO STUDY MEDICINE IN ROMANIA

L'UMF à l'horizon 2020


10 - La Faculté de médecine - HORIZON 2020

L'UMF à l'horizon 2020

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_00_logo.jpg

 

L'UMF IASI  a engagé un projet ambitieux de développement qui devrait être finalisé en 2020.

En parallèle d'un projet immobilier de grande envergure, le projet " UMF G. T. POPA 2020 - 20 projets, un avenir " entend mettre en oeuvre un programme d'excellence dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, visant à faire reconnaître l'UMF de IASI comme la première université médicale de Roumanie et comme une des meilleures à l’échelle européenne et internationale, du fait de sa vocation multiculturelle et multinationale.

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

Le Sénat de l’UMF IASI a par ailleurs voté un investissement de plus de 60 millions d'euros sur les 2 prochaines années (2015 / 2016) pour assurer le développement des capacités d'enseignement de l’UMF ( voir ICI ).

 

1 - NUME PROIECT: PIAÈ�A NAÈ�IUNII 

SCOPURI PROIECT: realizarea Muzeului UniversitÄ�È�ii "Grigore T. Popa", a unor spaÈ�ii de prezentare adecvate Å�i a unei parcÄ�ri subterane

 Pour en savoir plus, cliquer ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_01_musee_parking_01.jpg

 

2 - NUME PROIECT: CENTRUL DE ABILIT��I FUNDAMENTALE "GR.T. POPA"

SCOP PROIECT: organizarea unor spaÈ�ii de învÄ�È�are pentru dezvoltarea abilitÄ�È�ilor practice

Pour en savoir plus, cliquer ICI

 https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_02_centre_formation_01.jpg

 

3 - NUME PROIECT: CENTRUL DE STUDII APROFUNDATE "GR.T. POPA"

SCOP PROIECT: organizarea unui centru dedicat studiilor doctorale

Pour en savoir plus, cliquer ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_03_centre_3--me_cycle_01.jpg

  

4 - NUME PROIECT: EXTINDEREA BIBLIOTECII "GRIGORE T. POPA". SPAÈ�II DE STUDIU ÎN AER LIBER

SCOPURI PROIECT: Dublarea capacitÄ�È�ii sÄ�lilor de lecturÄ�. Capacitate mÄ�ritÄ� de depozitare a fondului de carte Å�i sistem de arhivare. SpaÈ�ii de lecturÄ� în aer liber.

Pour en savoir plus, cliquer   ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_04_agrandisst_bibliotheque_01.jpg

  

5 - NUME PROIECT: CENTRUL DE RECUPERARE MEDICALÄ� Å�I EDUCAÈ�IE FIZICÄ� "1 DECEMBRIE 1918"

SCOP: transformarea actualei cantine în centru sportiv

Pour en savoir plus, cliquer   ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_05_tranformation_reeduc_centre_sport_01.jpg

 

6 - NUME PROIECT: CENTRUL RECREAÈ�IONAL "GRIGORE T. POPA"

SCOPURI PROIECT: spaÈ�ii de relaxare pentru studenÈ�i, spaÈ�ii de loisir, terenuri de tenis

Pour en savoir plus, cliquer ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_06_centre_loisir_etudiants_01.jpg

 

7 - NUME PROIECT: EXTINDEREA AULEI Å�I CORPULUI FACULTATEA DE FARMACIE 

SCOPURI PROIECT: extinderea, eficientizarea Å�i funcÈ�ionalizarea spaÈ�iilor din corpul FacultÄ�È�ii de Farmacie

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_07_extension_pharmacie_01.jpg

 

8 - NUME PROIECT: U.M.F. – CORP "MIHAIL KOGÄ�LNICEANU" 

SCOP PROIECT: realizarea Centrului de Instruire Medical�

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_08_centre_formation_medicale_01.jpg

 

9 - NUME PROIECT: CENTRUL DE MEDICINÄ� EXPERIMENTALÄ� "GRIGORE T. POPA"

SCOP PROIECT: extinderea Å�i supraînÄ�lÈ�area Centrului de Testare a Medicamentelor cu un corp de clÄ�dire identic unde va funcÈ�iona Centrul pentru MedicinÄ� ExperimentalÄ�

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_09_centre_medecine_eperimentale_01.jpg

 

 10 - NUME PROIECT: SPITALUL STOMATOLOGIC "GRIGORE T. POPA" 

SCOP PROIECT: valorificarea spa�iului Policlinicii Stomatologice Infantile

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_10_centre_stomato_infantile_01.jpg

 

11 - NUME PROIECT: SPAÈ�II ADMINISTRATIVE ÎN INCINTA UNIVERSITÄ�È�II "GRIGORE T. POPA" 

SCOP PROIECT: demolarea clÄ�dirilor vechi din curtea exterioarÄ� Å�i construirea unui nou ansamblu imobiliar

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_11_espace_administratif_supplement_01.jpg

 12 - NUME PROIECT: EXTINDEREA RESTAURANTULUI STUDENÈ�ESC 

SCOP PROIECT: extinderea suprafe�ei func�ionale �i reorganizare

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_12_restaurant_etudiants_01.jpg

 13 - NUME PROIECT: FUNDAÈ�IA ALUMNI "VLADIMIR BUÈ�UREANU" 

SCOP PROIECT: consolidarea, reorganizarea �i extinderea imobilului cu destina�ia Funda�ia Alumni "Vladimir Bu�ureanu"

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_13_fondation_anciens_eleves_01.jpg

 14 - NUME PROIECT: CAMPUSUL UNIVERSITAR "GRIGORE T. POPA" 

SCOP PROIECT: 1.000 de noi locuri de cazare pentru studen�i, reziden�i, doctoranzi

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_14_campus_etudiants_01.jpg

 

15 - NUME PROIECT: CENTRUL DE LIMBI MODERNE "GRIGORE T. POPA" 

SCOP PROIECT: reorganizarea spaÈ�iului existent în strada SÄ�ulescu si reconfigurarea funcÈ�ionalÄ� pentru un centru de limbi strÄ�ine

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_15_editions_centre_linguistique_01.jpg

 16 - NUME PROIECT: CENTRUL DE CONFERINÈ�E "GRIGORE T. POPA" 

SCOP PROIECT: construirea unui centrul de conferinÈ�e cu o suprafaÈ�Ä� desfÄ�È�uratÄ� de 8.000 mp

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_16_centre_conferences_01.jpg

 

17 - NUME PROIECT: SPAÈ�II METODICO-DIDACTICE PRIN REFUNCÈ�IONALIZAREA CORPULUI PRINCIPAL AL UNIVERSITÄ�È�II 

SCOP PROIECT: obÈ�inerea de spaÈ�ii metodico-didactice noi în corpul principal al UniversitÄ�È�ii prin refuncÈ�ionalizarea spaÈ�iilor existente

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_17_espaces_enseignement_supplement_01.jpg

  

18 - NUME PROIECT: CENTRUL DE EVALUARE Å�I EXAMINARE “GRIGORE T. POPA” 

SCOP PROIECT: dezvoltarea unui centru polivalent de evaluare �i examinare

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_18_centre_evaluation_examens_01.jpg

  

19 - NUME PROIECT: CENTRU INTEGRAT DE CERCETARE Å�I PRODUCÅ¢IE DE IZOTOPI RADIOACTIVI 

SCOP PROIECT: realizarea unei platforme de producÅ£ie de izotopi radioactivi folosind un ciclotron de micÄ� capacitate, dublatÄ� de un laborator high-tech de farmacologie/farmacodinamie Å�i de asigurare a calitÄ�ţii produselor farmacologice în vederea comercializÄ�rii acestora pentru uz uman Å�i experimental

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

https://static.blog4ever.com/2014/01/761931/2020_19_centre_prod_isotopes_01.jpg

20 - NUME PROIECT: PRIMUL CENTRU DE TESTARE CLINICÄ� DE FAZA 1 DIN ROMÂNIA 

SCOP PROIECT: construirea primului centru de testare de fazÄ� 1 din România, ca proiect în cadrul competiÅ£iei POSCCE pentru poli de competitivitate lansatÄ� de Guvernul României

Pour en savoir plus, cliquer  ICI

 


05/09/2014
1 Poster un commentaire

Ces blogs de Santé & Bien-être pourraient vous intéresser